Celem głównym jest archiwizacja zabytkowych stron Mandragoratu Wandystanu, zapisów z czatów, dokumentów i innych pamiątek.

Ale nie tylko! Muzeum pragnie dociekać historii mikronacji w ogóle, docierać do źródeł, zachowywać pamięć o przedsięwzięciach, ideach i ludziach przewijających się przez mikronacyjną społeczność.

Muzeum jest otwarte na współpracę zarówno w zakresie pozyskiwania pamiątek, jak i personalną oraz instytucjonalną - ponad podziałami!

Jeżeli dysponujesz plikami stron już nie aktualnych, pamiątkami minionego okresu, nie wahaj się! Pomóż archiwizować pamięć o mikronacjach!

Przyślij zrzuty z ekranu, napisz wykład o czasach minionych. Jeżeli to Ty dokonujesz zmian, uwiecznij starą wersję przed wprowadzeniem ostatecznych zmian! Jeżeli interesujesz się historią mikronacyjności - napisz!

Kontakt:
Tow. Struszyński, B0412
struszynski - at - gmail - com

strona główna | o muzeum | ekspozycje
(C) 2008 Tow. Struszyński - Genosse-Wanda-Stadt | MW
design based on Templatesbox