Towarzyszko! Towarzyszu! Wkraczacie do stolicy wirtualnego państwa Mandragoratu Wandystanu!

HISTORIA MIASTA

Historia Genosse-Wanda-Stad jest niezwykła, zdumiewająca, ale i bardzo obszerna. Aby dobrze i w pełni ją przedstawić, wypadałoby zaprezentować kilka tomów opracowań. Niniejszy tekst z pewnością nie wyczerpuje tematu, jego celem jest raczej zasygnalizowanie najistotniejszych momentów historycznych w rozwoju miasta. Dokładniejsze informacje historyczne są dostępne gdzie indziej.

I. Legendarne dzieje starożytne

"Mityczne dzieje Mandragoratu Wandystanu sięgają średniowiecza Królestwa Dreamlandu, a konkretnie wolnego dreamlandzkiego chłopa, Zdzisława Przepżechowicza. Z jego rodu wywodził się towarzysz Zenon Wanda Przepżechowicz, bohater Rewolucji Scholandzkiej i protoplasta Komunistycznej Partii Sarmacji. Wspólnie z towarzyszami (Januszem Żenadą, komentatem Krystyną) założył on Genosse Wanda Stadt, obecną stolicę Wandystanu. Ustanowił również Świecki Kościół Wandejski. W czasie wojen precelkhandzkich zlikwidował Sułtanat Precelkhandy, którego ziemie stały się później częścią Wandystanu." [Micropedia, h. Wandystan, z dn. 17.07.2007]

Jak można więc zauważyć, Genosse-Wanda-Stadt jest pierwszym i mitycznym miastem wandejskim, istniejącym od ho ho, centrum czerwonej rewolucji, osadą v-komunistów, z jakiej wyruszali bojownicy w mikronacyjny świat walczyć o czerwoną przyszłość. Takim bojownikiem był też sam Towarzysz Wanda.

"Zginął najprawdopodobniej w górach Leblandii, podczas wspierania tamtejszej rewolucji komunistycznej, zabity przez patrol wojsk cesarskich. Jego zwłok nigdy nie odnaleziono, jego śmierci nie odnotowały także źródła Leblandzkie, co było przyczynkiem do wielu teorii spiskowych." [Micropedia, h. Wanda, z dn. 17.07.2007]

Mieszkańcy stolicy z dumą podkreślają, że założycielem miasta był nie kto inny, tylko sam Towarzysz Wanda. Jego duch wciąż jest tu obecny. Niektórzy twierdzą, że im się ukazuje,
a nawet do nich przemawia, niosąc przesłanie dla współczesnych, wytyczając dalsze drogi
rozwoju Wandystanu. Dlatego też każdy wandejski obywatel, pragnący odświeżyć swą ideologiczną wyobraźnię, przybywa do miasta stołecznego, aby tu nieco pobyć...

II. Dzieje Medyceuszowe

Na początku lipca 2007 Towarzysz Bruthus Perun rozpoczął prace wykopaliskowe i odsłonił zapomniany rynek Genosse-Wanda-Stadt, a właściwie to, co po nim pozostało - szczątki fundamentów. Czasy, kiedy buduarem miasta był Arivio Medyceusz mogą mgliście pamiętać tylko najstarsi Wandejczycy. Z tego okresu zachowały się jedynie zbiory Galerii Narodowej.

Analizując archeologiczne wykopki ustalono, że za tamtych czasów Genosse była dużą i zamożną metropolią. Własne pałace posiadali nie tylko Prezydent i Mandragorzy, ale także sam buduar oraz zastępcy Mandragorów - Dekameroni Wszechjutrzni i Socjogramu (instytucja Dekameronów została zarzucona w toku rozwoju cywilizacji wandejskiej). Wiele współczesnych miast nie posaida aż takiej infrastruktury, o jakiej można wnioskować analizując wykopane ruiny. GWS tamtych czasów posiadało nie tylko wspomnianą już Galerię Narodową, lecz także Teatr Narodowy i Wesołe Miasteczko. Miasto stołeczne posiadało również Ratusz i Katedrę, co współcześnie może budzić zdziwienie, jako że takie instytucje kojarzą się raczej z miastami burżujstwa monarchofaszystowskiego. Ten okres w historii Genosse można uznać za klasyczny. Znakomita cześć historyków uważa, że założenia urbanistyczne GWS w tamtych czasach były typowymi, wielkomiejskimi ideami, znanymi z miast innych v-państw. Medyceuszowa Genosse znajdowała się w domenie Wirtualnej Polski: http://genosse.webpark.pl/.

Archiwizacja muzealna: tutaj.

III. Czasy Towarzysza Koniecznego i Rady Rewolucyjnej

Niezwykle intrygujące dzieje Genosse miały miejsce za czasów panowania buduara Damiana Koniecznego, syna wielkiego Towarzysza Wandy. Poruszony barbażyństwem monarchofaszystowskim dokonał urbanistycznej rewolucji. Prawie cała zabudowa została wyburzona. Oszczędzono nieliczne budynki. Miasto stołeczne stało się na długo jednym wielkim placem rozbiurkowo-budowlanym, jakiego wirtualny mikroświat jeszcze nie widział. Celem tej rewolucji było postawienie miasta stołecznego jako najnowocześniejszej metropolii, wg. najnowszych zdobyczy socjalistycznej myśli naukowo-technicznej.

Obwieszczenie Rady Rewolucyjnej z tego okresu wspomina o sensacyjnych, krymianlno-szpiegowskich wydarzeniach poprzedniej epoki i o dramatycznych staraniach wandejskich patriotów o stabilizację sytuacji. Zainteresowani mogą zapoznać się z ekspozycją muzealną z tamtych czasów na stronie http://kpt.plomyk.googlepages.com/genosse-wanda-stadt lub poniżej.

Towarzysz Konieczny zaginął w niejasnych okolicznościach. Jego idea została zrealizowana tylko połowicznie - to, co miano zburzyć, zburzono. To, co miano wybudować... nie wybudowano. Różne przykre czynniki zmusiły Mandragorów do rezygnacji z autonomii Wandystanu i oddania steru w obce, monarchofaszystowskie ręce. Nowa reakcyjna władza nie spieszyła się z rozbudową wandejskiej stolicy; wręcz przeciwnie: wiele bezcennych zabytków zniszczono, zaś wolne działki zabudowano obrzydliwą, systemowo - kapitalistyczną sarmacką infrastrukturą.

Archiwizacja muzealna: [1] [2] [3] [4]

IV. Czasy współczesne

Współczesna historia miasta stołecznego rozpoczyna się w momencie, kiedy Mandragorat uzyskał ponowną autonomię. Robotnicza siła burząco-budująca nabrała wiatru w żagle. Wypędzono systemowych okupantów, oczyszczono tereny Genosse z elementów barbażyńskiego "Syriusza", informatycznego systemu gospodarczego Księstwa Sarmacji. Do użytku publicznego oddano pierwsze, nowe i pozasystemowe budynki. Nowym buduarem został Towarzysz Aborcjusz Struszyński (wówczas znany też pod imieniem Gromosław) - podjął się trudnego i odpowiedzialnego zadania dokończenia dzieła Towarzysza Koniecznego tak, aby połączyć tradycję z nowoczesnością, aby naród wandejski mógł być dumny ze swej stolicy.

Na wczesnym etapie kreatywności urbanistycznej powstały m.in. Świątynia Re-Oz, Elektrownia Atomowa, oraz Kino. Co będzie dalej? Czas pokaże...

Archiwizacja muzealna: [1] [2] [3] [4] [5]

(c) 2007, 2008, 2009 Genosse-Wanda-Stadt | Mandragorat Wandystanu